SPI 24
W ramach zbieranych od 1994 roku doświadczeń oferujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej.

Od zarania dziejów do najgłębszych i najważniejszych potrzeb człowieka należy budowanie więzi z innymi, poczynając od związków z najbliższymi - rodziną, przyjaciółmi - aż po uczestnictwo we wspólnotach i organizacjach. Każdy z nas dla normalnego funkcjonowania potrzebuje oparcia i poczucia bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa należy nie tylko do najbardziej pierwotnych ale i najczęściej przez nas wymienianych. Rozumienie tej potrzeby i sposób jej zapewnienia zmienia się oczywiście wraz z wiekiem, wykształceniem i zasobnością portfela. Nasze rozumienie społecznej natury człowieka w zarządzaniu nieruchomościami sprawia, że często jesteśmy  gotowi zrezygnować z realizacji swych potrzeb w imię dobra wspólnego grupy, którą tworzymy i do której należymy. Aby zyskać akceptację klientów i otoczenia, przestrzegamy obowiązujących norm obyczajowych, etycznych, religijnych i prawnych oraz postępujemy zgodnie z wyznaczonymi celami i interesami jednostki i grupy.

Robimy to, bo jest to naszą pasją.
Zespół pracowników SPi24

lipiec 2024

16
login:
hasło:
Wyszukiwarka