Magazynowe

Zarządzanie sferą techniczną  funkcjonalnych obiektów magazynowych oraz utrzymywanie ich we właściwym stanie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ubocznych w całym cyklu eksploatacji. Aby takie zarządzanie mogło skutecznie funkcjonować, tworzymy jego podstawy już w fazie projektowania i realizacji dużych obiektów komercyjnych poprzez:

  • analizy rynku i lokalizacji
  • kompleksowe doradztwo w kwestiach koncepcyjnych
  • planowanie przestrzenne i funkcjonalne "na miarę"
  • szczegółowe analizy rentowności
  • precyzyjne koncepcje wynajmu, a także działania marketingowe i promocyjne.

Przy długoterminowym zarządzaniu nieruchomością magazynową, utrzymaniu i systematycznemu podnoszeniu jej wartości służą

  • inteligentne systemy informacyjne
  • efektywne zarządzanie powierzchniami
  • kompleksowe zarządzanie.
czerwiec 2024

15
login:
hasło:
Wyszukiwarka